Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31158
Title: Xu hướng thay đổi của việc làm do tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư
Authors: Đỗ, Xuân Trường
Keywords: Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư
Việc làm
Kỹ năng
Giáo dục và đào tạo
Bảo trợ xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.243-246
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích những tác động của Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0) đến việc làm và những thay đổi có tính chất hệ quả của những tác động này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, CMCN 4.0 tác động lớn làm thay đổi việc làm, theo 3 xu hướng: (i) Công việc mất đi do con người bị thay thế bởi máy móc; (ii) Công nghệ tạo ra việc làm mới; (iii) Cách thức làm việc thay đổi. Những thay đổi về việc làm cũng dẫn đến 3 thay đổi có tính hệ quả khác là: (i) Thay đổi nhu cầu về các kỹ năng công việc của người lao động; (ii) Thay đổi của hệ thống giáo dục và đào tạo theo nhu cầu của xã hội; (iii) Thay đổi trong hệ thống bảo trợ xã hội - khi đối tượng lao động trình độ thấp dư thừa không tìm kiếm được việc làm, nhưng lại thiếu nhân lực chất lượng cao để đảm nhiệm được các công việc mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31158
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.