Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31173
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Đức Hiệp-
dc.date.accessioned2020-08-11T06:38:48Z-
dc.date.available2020-08-11T06:38:48Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31173-
dc.description.abstractSau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công về tăng trưởng và giảm nghèo với gần 30 triệu người thoát nghèo. Trên thực tế, mô hình này có thể dẫn tới sự gia tăng về bất bình đẳng thu nhập, từ đó làm giảm tác động tích cực tới giảm nghèo và do đó lại dẫn tới giảm tốc độ tăng trưởng. Thêm vào đó, quá trình giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức mới như thâm hụt ngân sách liên tục, năng suất lao động thấp, và đặc biệt là tình trạng bất bình đẳng gia tăng đã làm giảm đi kết quả giảm nghèo ấn tượng của Việt Nam. Do đó, Việt Nam phải có một cách tiếp cận mới về một phương thức tăng kinh tế không chỉ nhanh mà còn phải đảm bảo sự công bằng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.7-9-
dc.subjectTăng trưởngvi_VN
dc.subjectGiảm nghèovi_VN
dc.subjectĐảm bảovi_VN
dc.subjectBền vữngvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleKiến tạo tăng trưởng bao trùm nhằm đảm bảo phát triển bền vững của Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.