Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31174
Title: Một số lý thuyết về giá trị thương hiệu doanh nghiệp
Authors: Lê, Thị Duyên
Keywords: Chiến lược xây dựng thương hiệu
Giá trị
Thương hiệu
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.10-12
Abstract: Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam là cần phải tìm ra được những nhân tố cấu thành nên giá trị thương hiệu các doanh nghiệp, góp phần tạo nên ấn tượng mạnh trong tâm trí người tiêu dùng và từ đó, làm cơ sở để các doanh nghiệp có chiến lược xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị thương hiệu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh của mình trên thị trường. Chính vì vậy, bài viết đã tổng hợp một số lý thuyết nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về giá trị thương hiệu doanh nghiệp, từ đó, giúp cho các nhà nghiên cứu có cái nhìn bao quát về giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31174
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.