Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31181
Title: Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và giải pháp
Authors: Lê, Minh Thống
Phạm, Thị Kiều Oanh
Keywords: Phát triển
Du lịch sinh thái
Miền núi
Thanh Hóa
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.28-30
Abstract: Trong chiến lược phát triển của rất nhiều tỉnh thành thì du lịch đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng có đóng góp lớn trong sự phát triển, được coi là một cứu cánh để vực dậy nền kinh tế. Không chỉ là một ngành kinh tế góp phần nâng cao đời sống vật chất mà du lịch còn giúp con người có điều kiện giao lưu văn hóa giữa các quốc gia và các vùng miền lãnh thổ. Một trong những loại hình du lịch đang chiếm được sự quan tâm ngày càng cao của xã hội là Du lịch sinh thái. Thanh Hóa là một tỉnh được đánh giá là có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, tuy nhiên trong quá trình phát triển, du lịch sinh thái của tỉnh vẫn còn gặp nhiều vướng mắc. Bài báo sẽ đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái gần đây tại các huyện miền núi Thanh Hoa, từ đó đưa ra một số kiến nghị với việc phát triển trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31181
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.