Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31182
Title: Xu hướng ứng dụng phương pháp đào tạo trực tuyến trong bối cảnh đào tạo đại học tại Việt Nam
Authors: Lê, Xuân Huyền
Keywords: Xu hướng
Phương pháp
Đào tạo trực tuyến
Đại học
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.31-33
Abstract: Trong bối cảnh phát triển của công nghệ thông tin và sự biến đổi của môi trường xã hội như cú sốc về dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus Corona, hoạt động đào tạo trực tuyến (ĐTTT) đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ ở tất cả các bậc học, trong đó có bậc đào tạo đại học. Bài viết giới thiệu bức tranh cụ thể về các phương pháp ĐTTT khác nhau ở bậc đại học. Từ đó, bài viết đề xuất một số gợi ý tham khảo để các trường đại học có thể nâng cao chất lượng hoạt động ĐTTT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31182
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.