Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31183
Title: Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý cấp trung tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 6
Authors: Lê, Đức Thủy
Keywords: Nâng cao chất lượng
Cán bộ quản lý cấp trung
Công ty cổ phần
Bạch Đằng 6
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.34-36
Abstract: Trong bối cảnh cạnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới, và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường, CTCP Bạch Đằng 6 đã dần khẳng định được vị thế của mình. Thông qua số liệu thứ cấp thu thập được đối với CTCP Bạch Đằng 6 từ năm 2015 đến năm 2018 và số liệu sơ cấp thu thập được thông qua điều tra bảng hỏi vào tháng 5/2019, nghiên cứu đã đánh giá thực trạng còn nhiều khó khăn của nhóm đối tượng quản lý trong công ty và đề xuất nhóm giải pháp chính để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý cấp trung tại công ty này gồm đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ quản lý cấp trung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31183
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.