Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31189
Title: PHÂN TÍCH THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HỘ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI CỦ HÀNH TÍM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Authors: VÕ, HỒNG TÚ
QUÁCH, TRƯỜNG AN
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Phân tích thị hiếu người tiêu dùng hộ gia đình đối với củ hành tím tại thành phố Cần Thơ” được thực hiện để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng hộ gia đình có sử dụng hay không sử dụng củ hành tím. Đề tài này được phân tích dựa trên các số liệu đã được thu nhập từ việc phỏng vấn qua 100 quan sát. Đề tài đã phân tích thực trạng của NTD HGĐ đối với củ hành tím qua phương pháp thống kê mô tả. Kết quả khảo sát cho thấy, có đến 76 người sử dụng củ hành tím. Người tiêu dùng thường mua tại các chợ và họ thường chú trọng đến màu sắc, trạng thái, hình thức bảo quản, nguồn gốc xuất xứ, kích cỡ,... Và đa phần ngày nay NTD HGĐ không những quan tâm đến các vấn đề trên mà họ còn quan tâm đặc biệt đến chất lượng cũng như các chất dinh dưỡng có sẵn trong rau củ. Đề tài được sử dụng phương pháp mô hình Binary Logistic để phân tích các số liệu được thu thập từ bảng phỏng vấn. Kết quả cho thấy, có 5 biến trong tổng số 8 biến được đưa vào mô hình phân tích có kết quả ảnh hưởng đến thị hiếu NTD HGĐ đối với củ hành tím, các yếu tố bao gồm: Trình độ học vấn(X3), nhân khẩu(X4), thu nhập(X6), sử dụng thực phẩm(X7), giá Bid(X8). Qua đó cho thấy, đa phần những người có nhu cầu sử dụng củ hành tím có trình độ học vấn cao sẽ có công việc với mức thu nhập cao, số nhân khẩu, thu nhập cao và khi NTD HGĐ sử dụng thực phẩm nhiều cũng làm cho nhu cầu sử dụng của các gia đình đối với củ hành tím cao. Riêng yếu tố giá Bid khi tăng lên thì mức sử dụng củ hành tím sẽ ảnh hưởng đến thị hiếu NTD HGĐ giảm xuống. Qua kết quả phân tích của đề tài này, từ đó đưa ra một số đề xuất giải pháp nhằm nâng cao thị hiếu của NTD HGĐ tại Thành phố Cần Thơ đối với củ hành tím. Để nâng cao nhu cầu sử dụng và sức hút đối với NTD HGĐ cần thay đổi hình thức canh tác hướng đến sản xuất không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học để bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm tạo lòng tin cậy đến NTD. Cần xây dựng và phát triển mô hình trồng củ hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,... Hộ nông dân sản xuất cần liên kết chặt chẽ với thương lái để bình ổn giá cũng như cung cấp sản phẩm đầy đủ cho NTD, tìm đầu ra cho sản phẩm.
Description: 52tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31189
ISSN: B1606028
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.