Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31190
Nhan đề: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MINH NHẬT
Tác giả: TRẦN, QUỐC NHÂN
ĐỖ, HUỲNH KHẮC ÂN
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Xuất khẩu lúa gạo là một thế mạnh của Việt Nam. Nhưng trong giai đoạn từ 2015-2018 thị trường có nhiều biến động. Các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn và Công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Nhưng với kinh nghiệm và uy tính nhiều năm hoạt động của mình Công ty vẫn có thể tồn tại và đang dần ổn định hơn sau giai đoạn chịu nhiều ảnh hưởng chung của tình hình xuất khẩu lúa gạo Việt Nam. Vấn đề nâng cao chất lượng hạt gạo, nâng cao được giá trị thành phẩm luôn được công ty quan tâm hàng đầu. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu có thể thấy công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trong thị trường xuất khẩu gạo của nước ta. Là một doanh nghiệp uy tín đáng tinh cậy trong mắt đối tác và là một đối thủ mạnh trong mắt các công ty đối thủ. Để xây dựng một công ty vững mạnh là sự cố gắng không ngừng nghĩ của tập thể công ty để có thể vượt qua nhiều thách thức cụ thể là giai đoạn khó khăn vừa qua. Trong tương lai nền kinh tế ngày càng phát triển hơn, khoa học kỹ thuật cũng phát triển hơn, nhu cầu về thực phẩm uy tín và chất lược cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn. Muốn nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty cần nắm bắt cơ hội, quan tâm khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Để tạo được vị thế vững mạnh hơn.
Mô tả: 64tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31190
ISSN: B1606033
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.