Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31198
Title: Phát triển các Công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam
Authors: Trần, Thị Việt Thạch
Keywords: Công ty tài chính tiêu dùng
Công ty tín dụng tiêu dùng
Tài chính tiêu dùng
Tín dụng tiêu dùng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.19-23
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ vai trò của công ty tài chính tiêu dùng (Cty TCTD) trong nền kinh tế quốc dân. Trên cơ sở đánh giá hoạt động của các tổ chức tài chính tiêu dùng tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019, bài viết đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển các Cty TCTD tại Việt Nam, góp phần hạn chế tín dụng đen, bảo đảm hệ thống tài chính lành mạnh, cũng như thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam trong những năm tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31198
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.