Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31200
Title: Bàn về xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa
Authors: Chúc, Anh Tú
Keywords: Môi trường đầu tư kinh doanh
Bộ tiêu chí đánh giá
Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Các khu kinh tế và khu công nghiệp.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.31-37
Abstract: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là yêu cầu cần thiết trong điều kiện hiện nay, nhất là vấn đề Covid, làn sóng chuyển dịch đầu tư đã thay đổi. Tuy nhiên, để đảm bảo có môi trường đầu tư ngày càng được thu hút thì cần thiết phải ngày càng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nói chung và môi trường đầu tư Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KCN) nói riêng. Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa đang được hoàn thiện và triển khai. Nội dung cơ bản của bài viết sẽ bàn về vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31200
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.