Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31213
Title: Năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
Authors: Nguyễn, Minh Dũng
Keywords: ĐMST
Việt Nam
Doanh nghiệp
Chuỗi giá trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.81-97
Abstract: Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu giúp Việt Nam từng bước nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Tiềm năng đầu tư sản xuất tại Việt Nam và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu để phát triển bền vững là rất lớn sẽ tạo ra cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên bên cạnh những điều kiện thuận lợi, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp không ít khó khăn khi chưa tận dụng được các cơ hội. Do đó các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo để tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu. Mặc dù hoạt động đổi mới sáng của các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế nên cần có các giải pháp thúc đẩy hoạt động này phát triển trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31213
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.