Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31214
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị ngành chè
Authors: Nguyễn, Công Biên
Keywords: Chuỗi giá trị
Chuỗi giá trị ngành chè
Các nhân tố ảnh hưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.88-92
Abstract: Chuỗi giá trị ngành chè là tập hợp các hoạt động trồng, chăm sóc, chế biến và tiêu thụ chè tới tay người tiêu dùng. Các nhân tố tác động đến chuỗi giá trị ngành chè gồm nhân tố chủ quan và khách quan. Hiểu rõ các tác nhân tác động đến chuỗi giá trị ngành chè sẽ giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội khi tham gia ngành chè, hay giúp cho các nhà hoạch định chính sách biết được những nút thắt trong chuỗi để từ đó có những chính sách tác động phù hợp nhằm phát triển sự vận động của chuỗi cũng như gia tăng giá trị của chuỗi giá trị ngành chè.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31214
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.