Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31218
Title: Ảnh hưởng của việc bổ sung bột tảo Spirulina vào thức ăn lên năng suất sinh khối artemia franciscana ở các độ mặn khác nhau
Authors: Tô, Công Tâm
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Lê, Hoàng Kiều Dung
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được tiến hành trên dòng Artemia fraciscana Vĩnh Châu ở độ mặn nuôi 40,50,60‰, sử dụng thức ăn chế biến có độ đạm 30% đồng thời bổ sung bột tảo Spirulina với các hàm lượng 0%, 1%,2%,3%,4% và 5%. Kết hợp của các nhân tố thí nghiệm tương ứng với 18 nghiệm thức. Kết quả cho thấy hàm lượng bột tảo Spirulina và độ mặn đã ảnh hưởng đến tỉ lệ sống, tăng trưởng và sinh khối Artemia (p<0,05) nhưng không có ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu sinh sản quần thể. Các nghiệm thức có bổ sung bột tảo Spirulina và nuôi ở độ mặn cao hơn 40‰ hầu như đều có tỷ lệ sống và tăng trưởng tốt hơn so với không bổ sung, đặc biệt nghiệm thức bổ sung từ 4% trở lên cho tỷ lệ sống tốt hơn, tăng trưởng và sinh khối cao hơn, khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức khác. Ngoài ra khi so sánh hoạt động sinh sản của Artemia giữa các nghiệm thức cũng cho thấy có sự cải thiện về sinh sản, đặc biệt là tăng sự đẻ trứng khi BS3% bột tảo trở lên.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31218
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
417.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.