Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31222
Title: Thực trạng đọc sách của sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lê, Văn Nhương
Tăng, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lý luận và thực tiễn của viêc đọc sách - Kết quả khảo sát việc đọc sách của sinh viên ngành sư phạm địa lí, trường đại học Cần Thơ - Một số giải pháp cho thực trạng đọc sách của sinh viên sư phạm địa lí trường đại học Cần Thơ
Description: 78 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31222
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
756.25 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.