Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31226
Title: Đánh giá thực trạng việc vận dụng một số phương pháp dạy học để phát triển tư duy phản biện cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, trường Đại học Cần Thơ
Authors: Trịnh, Chí Thâm
Nguyễn, Thị Mai Lan
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lí luận về tư duy phản biện và một số phương pháp dạy học phát triển tư duy phản biện. - Thực trạng việc vận dụng một số phương pháp dạy học để phát triển tư duy phản biện cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí trường Đại học Cần Thơ. - Định hướng và giải pháp cho việc vận dụng các phương pháp dạy học phát triển tư duy phản biện cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí trường Đại học Cần Thơ.
Description: 108 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31226
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.