Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31228
Title: Tổ chức dạy học trải nghiệm trong dạy học Địa lí 10 ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Phúc
Nguyễn, Thị Ý Nhi
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức dạy học trải nghiệm trong dạy học Địa lí - Thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Địa lí lớp 10 THPT - Thực nghiệm sư phạm
Description: 127 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31228
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.