Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31233
Title: Cho vay ngang hàng P2P: Cấu trúc, rủi ro và kinh nghiệm trên thế giới và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Phạm, Vũ Hà Thanh
Keywords: Vay ngang hàng P2P
Dịch vụ tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.52-54
Abstract: Cho vay ngang hàng là một sự kết hợp dịch vụ tài chính và nền tảng công nghệ cao (fintech) thành công trên thế giới, tạo ra một nền tảng cho vay mới khắc phục một số hạn chế của cho vay ngân hàng truyền thống. Đây là hình thức huy động và tài trợ vốn phi truyền thống dựa vào việc ứng dụng công nghệ để kết nối trực tiếp giữa người cho vay và người đi vay thông qua nền tảng Internet. Nhà cung cấp dịch vụ là người cung cấp giải pháp phần mềm để người cho vay (nhà đầu tư) và người đi vay kết nối và trực tiếp thỏa thuận về quy mô, lãi suất, thời hạn và các điều kiện khác liên quan đến khoản vay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31233
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.