Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31237
Title: Thử nghiệm phòng bệnh đường tiêu hóa của một số thuốc trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh ở Cà Mau
Authors: Trương, Quốc Phú
Đặng, Thị Hoàng Oanh
Đỗ, Minh Nhựt
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm thử nghiệm phòng bệnh đường tiêu hóa của một số loại thuốc trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thâm canh tại Cà Mau. Hai cặp ao được thử nghiệm từ tháng 09/2020 đến tháng 12/2020 tại các ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh thuộc các huyện Phú Tân và huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau. Qua hai cặp ao được bố trí cho thấy hiệu quả của tinh dầu Emerald 50 và Igusafe phòng bệnh đường tiêu hóa trên tôm nuôi thâm canh được thể hiện rõ nhất ở cặp ao (1.1- đối chứng và 1.2 - thử nghiệm). Hiệu quả thể hiện qua tỷ lệ sống, năng suất và khả năng xuất hiện các mầm bệnh của tôm nuôi. Ao thử nghiệm có bổ sung Emerald 50 và Igusafe có tỷ lệ sống và năng suất cao hơn so với ao đối chứng (23,46% và 16.900kg/ha) và không xảy ra các bệnh về đường tiêu hóa.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31237
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
642.42 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.