Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31238
Title: Hoàn thiện hệ thống logistics nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu nông sản sang thị trường EU trong điều kiện thực hiện Hiệp định EVFTA
Authors: Trần, Đăng Quân
Keywords: Ngành nông nghiệp
Nông sản
Hiệp định EVFTA
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.57-58
Abstract: Việc Nghị viện Châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã đưa Việt Nam thành nước đang phát triển đầu tiên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có quan hệ thương mại tự do với EU. EVFTA là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh. Muốn đẩy mạnh được xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU thì phải hoàn thiện được hệ thống Logistic, đặc biệt là hệ thống logistics phục vụ cho ngành nông nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31238
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
873.05 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.