Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3123
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Văn Phúc-
dc.date.accessioned2018-08-03T01:31:41Z-
dc.date.available2018-08-03T01:31:41Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3123-
dc.description.abstractBài viết trình bày đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phân bổ và tổ chức sử dụng đất đai trong 30 năm đổi mới và đưa ra một số kiến nghị chính sách nhằm kết hợp tốt nhất nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội theo kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.03-12-
dc.subjectChính sách đất đaivi_VN
dc.subjectNguồn lực đất đaivi_VN
dc.subjectPhân bổ nguồn lựcvi_VN
dc.subjectQuan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đất đaivi_VN
dc.titleĐường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế ở Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mớivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_804 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.