Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31240
Title: Hoàn thiện một số quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
Authors: Trần, Văn Kiên
Keywords: Hoàn thiện
Quy định
Pháp luật
Kinh doanh
Dịch vụ kế toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.59-61
Abstract: Hệ thống các văn bản điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kế toán hiện nay đã được ban hành khá đầy đủ và đồng bộ đã tạo ra khung khổ pháp lý quan trọng cho sự hình thành và phát triển của thị trường dịch vụ kế toán đáp ứng nhu cầu thực tế của các đơn vị kế toán.Trên cơ sở xác định kinh doanh dịch vụ kế toán là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, pháp luật đã đặt ra các quy định phù hợp với tính chất đặc thù của lĩnh vực kinh doanh này, qua đó vừa tạo thuận lợi cho chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh vừa đảm bảo lợi ích của khách hàng cũng như công chúng sử dụng kết quả của dịch vụ kế toán. Bên cạnh đó, một số bất cập của điều kiện kinh doanh cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường dịch vụ kế toán hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31240
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.