Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31243
Title: Khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn Streptococcus agalactiae của một số chất chiết thảo dược
Authors: Trần, Thị Mỹ Duyên
Huỳnh, Phương Đông
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây bệnh trên cá điêu hồng (Oreochromis sp.) của năm loại chất chiết xuất thảo dược gồm trâm bầu (Combretum qualrangulare), mần ri (Cleome chelidonii), dây vác (Cayratia trifolia), tỏi (Allium sativum (L).), atiso (Cynara scolymus). Kết quả ghi nhận 5 loại chất chiết có hoạt tính kháng khuẩn khác nhau, trong đó chất chiết trâm bầu (Combretum qualrangulare) cho hoạt tính kháng khuẩn cao nhất với đường kính vòng kháng khuẩn 16,67 ± 0,58 mm, kế đến là chất chiết mần ri (Cleome chelidonii) với đường kính vòng kháng khuẩn 12 ± 1 mm, tỏi (Allium sativum L.) và atiso (Cynara scolymus) có đường kính vòng kháng khuẩn lần lượt là 10,67 ± 1,15 mm và 10 ± 1,73 mm, đường kính vòng kháng khuẩn đo được thấp nhất trên chủng vi khuẩn S. agalactiae thu được từ chất chiết dây vác (Cayratia trifolia) với vòng tròn kháng khuẩn 9 mm. Kết quả cũng được xác định hiệu quả ở cao chiết trâm bầu đối với vi khuẩn S. agalactiae, tưởng ứng với giá trị MIC và MBC là 3,125 mg/mL và 25 mg/mL.
Description: 12tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31243
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
334.88 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.