Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31246
Title: Một số vấn đề về chi phí đào tạo, bồi dưỡng nhân viên của doanh nghiệp
Authors: Hà, Thị Hồng Nhung
Nguyễn, Thị Song Hương
Keywords: Chi phí đào tạo
Đào tạo nhân viên
Bồi dưỡng
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.67-68
Abstract: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề được nhiều doanh nghiệp thực hiện và quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào để xác định chi phí đào tạo nhân viên cũng như các vấn đề về thuế liên quan đến chi phí này. Và để đảm bảo chi phí kinh doanh hợp lý, kế toán cần xem xét và chú ý đến hồ sơ và tài liệu để các chi phí này có thể được tính vào chi phí được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài báo thảo luận về một số vấn đề liên quan đến chi phí đào tạo và đào tạo lại nhân viên trong các doanh nghiệp để giúp các nhà lãnh đạo quản lý chi phí hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31246
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
761.2 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.