Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31249
Title: Tiềm năng, hiện trạng và định hướng phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bạc Liêu
Authors: Phan, Hoàng Linh
Thạch, Thị Ý Dương
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lí luận. - Tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bạc Liêu. - Định hướng, giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bạc Liêu.
Description: 93 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31249
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.