Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31250
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng: nghiên cứu tại hệ thống cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Phan Thu Hằng
Lê, Phước Thật
Keywords: Yếu tố
Ý định
Người tiêu dùng
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.72-74
Abstract: Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn (TPAT) của người tiêu dùng tại hệ thống cửa hàng tiện lợi (CHTL) trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Qua khảo sát 240 người tiêu dùng (NTD) tham gia mua sắm tại hệ thống CHTL Co.op Food và VinMart+ trên địa bàn Quận 8. Kết quả cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua TPAT của NTD là: sự quan tâm đến sức khỏe; nhận thức về chất lượng; sự quan tâm đến môi trường; chuẩn mực chủ quan; nhận thức về giá bán sản phẩm và nhận thức về an toàn. Nghiên cứu cũng đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp cho các doanh nghiệp sản xuất TPAT cũng như hệ thống CHTL (Co.op Food, VinMart+) đáp ứng được các tiêu chí mà NTD mong muốn để thúc đẩy ý định mua TPAT của NTD.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31250
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.