Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31251
Title: Sự thành công của nền nông nghiệp Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Hồ, Thị Thu Hồ
Tè, Phước Giàu
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lý luận - Khái quát về đất nước Nhật Bản - Những thành tựu của nền nông nghiệp Nhật Bản - Bài học kinh nghiệm từ nền nông nghiệp Nhật Bản đối với Việt Nam
Description: 107 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31251
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.