Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3125
Nhan đề: Định hướng lộ trình áp dụng chỉ số đổi mới cho Việt Nam
Tác giả: Phạm, Thế Dũng
Hồ, Ngọc Luật
Nguyễn, Đức Hoàng
Từ khoá: Chỉ số đổi mới
Lộ trình của chỉ số đổi mới
Khoa học công nghệ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.23-30
Tóm tắt: Hiện tại, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam đã có những chỉ số tổng hợp để đánh giá thường xuyên và có thể hài hòa với quốc tế như chỉ số: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP); Phát triển con người (HDI), ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)… Tuy nhiên, chỉ số tổng hợp để đo lường hoạt động khoa học và công nghệ nói chung và đổi mới nói riêng chưa được xây dựng. Bài viết trình bày các yêu cầu áp dụng chỉ số đổi mới và đề xuất điều kiện và lộ trình áp dụng cho Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3125
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_517.3 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.