Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3125
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thế Dũng-
dc.contributor.authorHồ, Ngọc Luật-
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Hoàng-
dc.date.accessioned2018-08-03T01:38:16Z-
dc.date.available2018-08-03T01:38:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3125-
dc.description.abstractHiện tại, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam đã có những chỉ số tổng hợp để đánh giá thường xuyên và có thể hài hòa với quốc tế như chỉ số: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP); Phát triển con người (HDI), ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)… Tuy nhiên, chỉ số tổng hợp để đo lường hoạt động khoa học và công nghệ nói chung và đổi mới nói riêng chưa được xây dựng. Bài viết trình bày các yêu cầu áp dụng chỉ số đổi mới và đề xuất điều kiện và lộ trình áp dụng cho Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.23-30-
dc.subjectChỉ số đổi mớivi_VN
dc.subjectLộ trình của chỉ số đổi mớivi_VN
dc.subjectKhoa học công nghệvi_VN
dc.titleĐịnh hướng lộ trình áp dụng chỉ số đổi mới cho Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_517.3 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.