Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31264
Title: Khảo sát tình hình xuất hiện bệnh truyền nhiễm trong giai đoạn ương cá tra tỉnh An Giang và Cần Thơ
Authors: Từ, Thanh Dung
Phạm, Ngọc Tiếp
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu khảo sát tình hình xuất hiện bệnh truyền nhiễm trong giai đoạn ương cá tra tỉnh An Giang và Cần Thơ, được thực hiện nhầm cung cấp thông tin về các bệnh truyền nhiễm, các loại hóa chất/thuốc mà các hộ nông dân thường dùng trong quản lý và ngăn chặn sự lây lan của bệnh trong ao nuôi cá tra. Kết quả điều tra cho thấy bệnh truyền nhiễm trên các tra xuất hiện quanh năm. Một số bệnh phổ biến trong giai đoạn ương cá tra được tìm thấy như: Bệnh trắng đuôi, thối đuôi (64,29%); bệnh xuất huyết (57,14%); bệnh gan thận mủ (50%); bệnh do nấm (14,28%) và bệnh do ký sinh trùng (35,7%). Tuy nhiên, trong quá trình thu mẫu và phân tích không có sự xuất hiện của bệnh xuất huyết và bệnh do nấm. Trong đề tài này cũng có ghi nhân các thông tin về hiện trạng nuôi, tình hình dịch bệnh và sử dụng thuốc hóa chất của nông hộ.
Description: 21tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31264
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
802.54 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.