Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31268
Title: Thực trạng và giải pháp về ngành trồng mía ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
Authors: Ngô, Ngọc Trân
Trần, Văn Lộc
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lí luận và thực tiễn. - Thực trạng ngành trồng mía ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. - Giải pháp.
Description: 65 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31268
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.