Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3126
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Khánh-
dc.date.accessioned2018-08-03T01:40:45Z-
dc.date.available2018-08-03T01:40:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3126-
dc.description.abstractHiện nay, việc xác định hệ số thu nhập tăng thêm cho các bộ, viên chức tại các trường đại học, cao đẳng công lập gặp một số khó khăn dẫn tới sử dụng các tiêu chí định tính để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, sử dụng hệ số lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, sử dụng kết quả phân loại cán bộ, viên chức hàng năm hệ số thu nhập tăng thêm để xác định hệ số thu nhập tăng thêm. Bài viết đề xuất phương pháp xác định hệ số thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức các trường đại học, cao đẳng công lập tại Việt Nam đảm bảo nguyên tắc gắn số lượng với chất lượng và hiệu quả công tác, với chức năng, nhiệm vụ cán bộ, viên chức đảm nhận trong kỳ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.31-40-
dc.subjectThu nhập tăng thêmvi_VN
dc.subjectHệ số thu nhập tăng thêmvi_VN
dc.subjectĐơn vị sự nghiệp công lậpvi_VN
dc.titleXác định hệ số thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trường đại học, cao đẳng công lập tại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_657.53 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.