Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31270
Title: Xây dựng chuyên đề tích hợp trong chương trình Địa lí 11 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Authors: Lê, Văn Nhương
Trịnh, Hoàng Phi
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về việc xây dựng chuyên đề tích hợp trong dạy học - Xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp trong chương trình Địa lí 11 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực - Khảo sát về các chuyên đề đã xây dựng
Description: 169 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31270
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.