Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31273
Title: Đánh giá thực trạng và hiệu quả của mô hình nuôi lươn trong bể cao su ở xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Authors: Trịnh, Chí Thâm
Ngô, Thuỷ Tiên
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Cơ sở lý luận. - Thực trạng và hiệu quả của mô hình nuôi lươn trong bể cao su ở xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. - Định hướng và giải pháp phát triển mô hình nuôi lươn trong bể cao su ở xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Description: 79 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31273
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.