Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31275
Title: Nghiên cứu và xác định khả năng hình thành biofilm của vi khuẩn phân lập từ sữa bò tươi ở tỉnh Bến Tre
Authors: PGS. TS Ngô, Thanh Phong
Lương, Hoa Ninh
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài "Nghiên cứu và xác định khả năng hình thành biofilm của vi khuẩn phân lập từ sữa bò tươi ở tỉnh Bến Tre" được thực hiện nhằm tuyển chọn dòng vi khuẩn có khả năng hình thành biofilm cao nhất. Từ đó tìm ra các đặc điểm hình thái, sinh hóa, khả năng sinh enzyme ngoại bào của dòng vi khuẩn phân lập được. Từ 8 mẫu sữa bò tươi nguyên liệu thu nhận từ các hộ chăn nuôi bò sữa ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã phân lập được 10 dòng vi khuẩn. Sau 48 giờ nuôi cấy trên đĩa 96 giếng vô trùng, nhận thấy đa số các dòng vi khuẩn có khả năng hình thành biofilm. Dòng vi khuẩn BM31 có khả năng hình thành biofilm mạnh nhất. Kết quả định danh dòng vi khuẩn BM31 bằng phương pháp sinh học phân tử 16S-rRNA cùng với việc kết hợp các đặc điểm sinh hóa cho thấy rằng dòng vi khuẩn BM31 thuộc loài Aeromonas allosaccharophila BM31. Qua kết quả quan sát và các kiểm tra sinh hóa, vi khuẩn Aeromonas sp. BM31 có hình que, Gram (-), Catalase (+), Oxidase (+), Gelatin (+), Citrate (-), Urea (-), Glucose (+), Arabinose (+), Lactose (-). Dòng vi khuẩn Aeromonas allosaccharophila BM31 có khả năng sinh tổng hợp enzyme ngoại bào protease, lipase.
Description: 59tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31275
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.