Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31280
Title: Thiết kế hoạt động giáo dục STEM thông qua hoạt động làm thuyền nến cho học sinh lớp 10 THPT
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Võ, Phạm Anh Đào
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: - Chương 1: Cơ sở lý luận về giáo dục STEM - Chương 2: Thiết kế hoạt động giáo dục STEM thông qua tổ chức làm thuyền nến cho học sinh lớp 10 THPT - Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
Description: 58 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31280
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.