Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31283
Nhan đề: Nghiên cứu và xác định khả năng hình thành biofilm của vi khuẩn phân lập từ sữa bò tươi ở Thành phố Cần Thơ.
Tác giả: PGS. TS Ngô Thanh Phong, Thanh Phong
Bùi, Huỳnh Liên
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài "Nghiên cứu và xác định khả năng hình thành biofilm của vi khuẩn phân lập từ sữa bò tươi ở Thành phố Cần Thơ" được thực hiện nhằm tìm ra các đặc điểm hình thái, sinh hóa, khả năng hình thành biofilm của vi khuẩn phân lập từ sữa bò tươi nguyên liệu ở thành phố Cần Thơ. Từ 4 mẫu sữa bò tươi nguyên liệu thu nhận từ các trại nuôi bò sữa ở thành phố Cần Thơ đã phân lập được 10 dòng vi khuẩn. Sau đó tiến hành khảo sát khả năng hình thành biofilm cho thấy có 10/10 có khả năng sản sinh biofilm. Trong đó dòng vi khuẩn CT412 có khả năng hình thành biofilm mạnh nhất. Tiến hành khảo sát các đặc điểm sinh hóa của dòng vi khuẩn CT412 cho thấy dòng vi khuẩn này có hình que, Gram (-), Catalase (+), Oxidase (-), Gelatin (+), Citrate (+), Urease (-), Lactose (+), Glucose (+), Arabinose (+), Gelatin (+). Sau 72 giờ nuôi cấy, dòng vi khuẩn CT412 có khả năng sinh ra enzyme ngoại bào protease, lipase. Kết quả định danh dòng vi khuẩn CT412 bằng phương pháp sinh học phân tử 16S rRNA, so sánh các đặc điểm sinh hóa và khả năng sinh enzyme ngoại bào cho thấy dòng này thuộc loài Serratia nematodiphila. Từ khóa: biofilm, Thành phố Cần Thơ, sữa bò tươi, vi khuẩn
Mô tả: 76tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31283
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.