Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31283
Title: Nghiên cứu và xác định khả năng hình thành biofilm của vi khuẩn phân lập từ sữa bò tươi ở Thành phố Cần Thơ.
Authors: PGS. TS Ngô Thanh Phong, Thanh Phong
Bùi, Huỳnh Liên
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài "Nghiên cứu và xác định khả năng hình thành biofilm của vi khuẩn phân lập từ sữa bò tươi ở Thành phố Cần Thơ" được thực hiện nhằm tìm ra các đặc điểm hình thái, sinh hóa, khả năng hình thành biofilm của vi khuẩn phân lập từ sữa bò tươi nguyên liệu ở thành phố Cần Thơ. Từ 4 mẫu sữa bò tươi nguyên liệu thu nhận từ các trại nuôi bò sữa ở thành phố Cần Thơ đã phân lập được 10 dòng vi khuẩn. Sau đó tiến hành khảo sát khả năng hình thành biofilm cho thấy có 10/10 có khả năng sản sinh biofilm. Trong đó dòng vi khuẩn CT412 có khả năng hình thành biofilm mạnh nhất. Tiến hành khảo sát các đặc điểm sinh hóa của dòng vi khuẩn CT412 cho thấy dòng vi khuẩn này có hình que, Gram (-), Catalase (+), Oxidase (-), Gelatin (+), Citrate (+), Urease (-), Lactose (+), Glucose (+), Arabinose (+), Gelatin (+). Sau 72 giờ nuôi cấy, dòng vi khuẩn CT412 có khả năng sinh ra enzyme ngoại bào protease, lipase. Kết quả định danh dòng vi khuẩn CT412 bằng phương pháp sinh học phân tử 16S rRNA, so sánh các đặc điểm sinh hóa và khả năng sinh enzyme ngoại bào cho thấy dòng này thuộc loài Serratia nematodiphila. Từ khóa: biofilm, Thành phố Cần Thơ, sữa bò tươi, vi khuẩn
Description: 76tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31283
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.