Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31284
Title: Nghiên cứu, áp dụng phép biến đổi wavelet xác định các thông số cơ bản của nguồn dị thường trọng lực.
Authors: Dương, Quốc Chánh Tín
Lê, Thị Cẩm Khoa
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Nghiên cứu, áp dụng phép biến đổi wavelet xác định các thông số cơ bản của nguồn dị thường trọng lực” trình bày tổng quan những nguyên lí cơ bản trong thăm dò trọng lực, nghiên cứu lí thuyết cơ bản phép biến đổi wavelet. Áp dụng phép biến đổi wavlet vào phân tích hai mô hình trọng lực lý thuyết (mô hình nguồn đơn lẻ, mô hình nguồn gồm 3 vật thể có hình dạng khác nhau phân bố không quá gần nhau) để tìm ra những quy luật, công thức xác định vị trí, hình dạng, kích thước, độ sâu của nguồn và kiểm chứng tính khả thi của phương pháp. Từ đó, áp dụng vào phân tích dữ liệu trọng lực thực tế tại bạc liêu xác định các thông số cơ bản: vị trí, hình dạng, kích thước, độ sâu của nguồn dị thường trọng lực.
Description: 73 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31284
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.