Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31284
Nhan đề: Nghiên cứu, áp dụng phép biến đổi wavelet xác định các thông số cơ bản của nguồn dị thường trọng lực.
Tác giả: Dương, Quốc Chánh Tín
Lê, Thị Cẩm Khoa
Từ khoá: Sư phạm vật lý
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài: “Nghiên cứu, áp dụng phép biến đổi wavelet xác định các thông số cơ bản của nguồn dị thường trọng lực” trình bày tổng quan những nguyên lí cơ bản trong thăm dò trọng lực, nghiên cứu lí thuyết cơ bản phép biến đổi wavelet. Áp dụng phép biến đổi wavlet vào phân tích hai mô hình trọng lực lý thuyết (mô hình nguồn đơn lẻ, mô hình nguồn gồm 3 vật thể có hình dạng khác nhau phân bố không quá gần nhau) để tìm ra những quy luật, công thức xác định vị trí, hình dạng, kích thước, độ sâu của nguồn và kiểm chứng tính khả thi của phương pháp. Từ đó, áp dụng vào phân tích dữ liệu trọng lực thực tế tại bạc liêu xác định các thông số cơ bản: vị trí, hình dạng, kích thước, độ sâu của nguồn dị thường trọng lực.
Mô tả: 73 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31284
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.