Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31285
Title: Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết thảo dược lên khả năng kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Trần, Thị Tuyết Hoa
Phạm, Minh Nhựt
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế độ cho ăn thức ăn có bổ sung diệp hạ châu thân đỏ và lựu đến khả năng kháng bệnh ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Thí nghiệm được thực hiện trong 4 tuần với chế độ bổ sung khác nhau, bao gồm nghiệm thức đối chứng và 4 nghiệm thức thí nghiệm (bổ sung 1% diệp hạ châu thân đỏ, 2% diệp hạ châu thân đỏ, 1% lựu và 2% lựu). Kết quả cho thấy: (i) Chế độ cho ăn bổ sung chất chiết diệp hạ châu thân đỏ (1%) và lựu (2%) giúp gia tăng chỉ tiêu huyết học và một số chỉ tiêu miễn dịch không đặc hiệu ở tôm thẻ chân trắng; (ii) Chế độ cho ăn bổ sung chất chiết lựu (2%) giúp tăng tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng khi cảm nhiễm với Vibrio parahaemolyticus.
Description: 19tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31285
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
772.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.