Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31288
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Thị Bích Hằng-
dc.contributor.authorTrương, Thu Ngân-
dc.date.accessioned2020-08-12T07:52:06Z-
dc.date.available2020-08-12T07:52:06Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherLV7006,7007/2020-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31288-
dc.description14tr.vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của chu kỳ bổ sung chất chiết lá bàng (Terminalia catappa) và lá cách (Premna serratifolia) vào thức ăn lên chỉ tiêu miễn dịch của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức bao gồm hai nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết lá cách với nhịp bổ sung mỗi 2 tuần (tuần 1, 2 và 5, 6) và liên tục 4 tuần (tuần 1, 2, 3, 4), hai nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết lá bàng với nhịp bổ sung mỗi 2 tuần (tuần 1, 2 và 5, 6) và liên tục 4 tuần (tuần 1, 2, 3, 4) và nghiệm thức đối chứng (0% chất chiết thảo dược), mỗi nghiệm thức lặp lại 4 lần. Các chỉ miễn dịch bao gồm hoạt tính lysozyme, hoạt tính bổ thể và hoạt tính đại thực bào được theo dõi vào tuần thứ 2, 4 và 8 của thí nghiệm. Kết quả cho thấy cá ở các nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết bàng và 2% chất chiết lá cách theo các chu kỳ khác nhau đều gia tăng đáp ứng miễn dịch so với nhóm đối chứng. Kết quả chỉ ra nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết lá bàng và 2% chất chiết lá cách theo nhịp mỗi 2 tuần kích hoạt hệ miễn dịch không đặc hiệu của cá.tính bổ thể và hoạt tính đại thực bào được theo dõi vào tuần thứ 2, 4 và 8 của thí nghiệm. Kết quả cho thấy cá ở các nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết bàng và 2% chất chiết lá cách theo các chu kỳ khác nhau đều gia tăng đáp ứng miễn dịch so với nhóm đối chứng. Kết quả chỉ ra nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết lá bàng và 2% chất chiết lá cách theo nhịp mỗi 2 tuần kích hoạt hệ miễn dịch không đặc hiệu của cá.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectBệnh học thủy sảnvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của chu kỳ bổ sung chất chiết lá cách (Premna serratifolia) và lá bàng (Terminalia catappa) lên chỉ tiêu miễn dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
837.3 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.