Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3128
Title: Thanh khoản và biến động đồng bộ giá cổ phiếu
Authors: Đặng, Tùng Lâm
Keywords: Biến động đồng bộ giá cổ phiếu
Tính thông tin của giá cổ phiếu
Thanh khoản cổ phiếu
Nhà đầu tư ngắn hạn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.54-62
Abstract: Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên hai Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2014, bài viết đánh giá ảnh hưởng của khoản cổ phiếu đến sự biến động đồng bộ giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả từ nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với những nhà hoạch định chính sách và các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của thị trường chứng khoán trong việc ổn định và gia tăng hiệu quả thị trường (market efficiency), giảm rủi ro hệ thống của thị trường và cuối cùng để thị trường chứng khoán thật sự là kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3128
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_669.76 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.