Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Tùng Lâm-
dc.date.accessioned2018-08-03T01:50:02Z-
dc.date.available2018-08-03T01:50:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3128-
dc.description.abstractSử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên hai Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2014, bài viết đánh giá ảnh hưởng của khoản cổ phiếu đến sự biến động đồng bộ giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả từ nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với những nhà hoạch định chính sách và các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của thị trường chứng khoán trong việc ổn định và gia tăng hiệu quả thị trường (market efficiency), giảm rủi ro hệ thống của thị trường và cuối cùng để thị trường chứng khoán thật sự là kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.54-62-
dc.subjectBiến động đồng bộ giá cổ phiếuvi_VN
dc.subjectTính thông tin của giá cổ phiếuvi_VN
dc.subjectThanh khoản cổ phiếuvi_VN
dc.subjectNhà đầu tư ngắn hạnvi_VN
dc.titleThanh khoản và biến động đồng bộ giá cổ phiếuvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_669.76 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.