Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3129
Title: Phát triển sản xuất nấm ở Việt Nam
Authors: Vòng, Thình Nam
Keywords: Phát triển sản xuất
Sản xuất nấm
Trồng nấm
Hiệu quả kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.63-70
Abstract: Sản xuất nấm ăn và dược liệu là một ngành có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển, đem lại nhiều giá trị và lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ nấm ở Việt Nam chưa ổn định, nghiên cứu khoa học về nấm chưa đủ mạnh, chế biến sau thu hoạch còn hạn chế. Bài viết nêu thực trạng, phân tích lợi thế của ngành và đề xuất giải pháp phát triển để sản xuất nấm trở thành một nghề đem lại hiệu quả cao trong giai đoạn tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3129
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_588.72 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.174.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.