Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31290
Nhan đề: PHÂN LẬP VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG HẤP THU SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HÓA HƯỚNG ĐỘNG
Tác giả: Nguyễn, Thị Phi Oanh
NGUYỄN, DŨ PHỤNG TIÊN
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Sodium tripolyphosphate (STPP) là hợp chất vô cơ được sử dụng trong chế biến thủy sản nhằm mang lại vẻ tươi mới cho thịt và hải sản đồng thời giữ nước và làm chậm sự hư hỏng cho thực phẩm. Tuy nhiên, khi STPP tồn lưu trong môi trường nước ở hàm lượng lớn sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Vi khuẩn tích lũy polyphosphate là nhóm vi khuẩn có vai trò quan trọng trong xử lý nước thải bằng con đường sinh học. Chúng tích lũy lượng lớn polyphosphate nội bào, góp phần vào quá trình loại bỏ phospho hòa tan trong nước. Đề tài này được thực hiện nhằm phân lập các dòng vi khuẩn có khả năng hấp thu STPP từ nước thải chế biến thủy sản. Từ mẫu nước thải thu ở công ty chế biến thủy sản, 30 dòng vi khuẩn có khả năng hấp thu STPP đã được phân lập trong đó có 4 dòng vi khuẩn Gram dương và 26 dòng vi khuẩn Gram âm. Khảo sát khả năng hóa hướng động cho thấy chỉ có 3/30 dòng gồm STPP13.1, STPP113.2, STPP 6.2 hướng động theo STPP trong đó dòng PP6.2 di chuyển theo STPP nhanh nhất sau 24 giờ nuôi cấy
Mô tả: 28tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31290
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.