Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31293
Title: Nghiên cứu phát triển nguồn micro plasma hoạt động ở áp suất khí quyển
Authors: Trần, Thanh Hải
Nguyễn, Thị Thảo Tiên
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các cấu trúc của nguồn dựa trên đường truyền vi dải để phát triển nguồn micro plasmsa hoạt động ở áp suất khí quyển. Đưa ra được các thông số ban đầu dựa trên lý thuyết, từ đó mô phỏng thay đổi lần lượt các tham số của nguồn l, h, gap, a, W để nguồn hoạt động ở tần số 2,45 GHz với trở kháng nguồn 50 .
Description: 51 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31293
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.