Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31295
Title: Ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến khả năng kháng vi nấm nhiễm trên cá lóc (Channa striata)
Authors: Đặng, Thụy Mai Thy
Tô, Thị Tố Quyên
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến sự phát triển của Achlya sp. Các chất chiết thảo dược gồm ổi (Psidium guajava), tía tô (Perilla frutescens), mơ leo (Paederia scandens ( Lour.) (Merr.)), lá cách (Premna serratifolia), bàng (Terminalia catappa), chùm ngây thân (Moringa oleifera), rau mương (Lwigia octovalis), sài đất (Wedelia chinensis), cối xay (Abutilon indicum), thốt nốt (Borassus flabellifer) được thực hiện ở nồng độ 12,5; 6,25; 3,13 và 1,56 mg/ml. Kết quả cho thấy chất chiết tía tô, sài đất và cối xay ức chế sự phát triển của Achlya sp. cao nhất ở nồng độ 1,56 mg/ml sau 48 giờ. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) của tía tô, sài đất và cối xay lần lượt là 1,56; 0,39 và 0,39 mg/ml sau 48 giờ. Rau mương và thốt nốt ảnh hưởng đến sự phát triển của Achlya sp. ở nồng độ 1,56 - 6,25 mg/ml. Chất chiết ổi, mơ leo, lá cách và bàng ảnh hưởng đến sự phát triển của Achlya sp. ở nồng độ 12,5 mg/ml.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31295
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
487.75 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.