Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31295
Nhan đề: Ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến khả năng kháng vi nấm nhiễm trên cá lóc (Channa striata)
Tác giả: Đặng, Thụy Mai Thy
Tô, Thị Tố Quyên
Từ khoá: Bệnh học thủy sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến sự phát triển của Achlya sp. Các chất chiết thảo dược gồm ổi (Psidium guajava), tía tô (Perilla frutescens), mơ leo (Paederia scandens ( Lour.) (Merr.)), lá cách (Premna serratifolia), bàng (Terminalia catappa), chùm ngây thân (Moringa oleifera), rau mương (Lwigia octovalis), sài đất (Wedelia chinensis), cối xay (Abutilon indicum), thốt nốt (Borassus flabellifer) được thực hiện ở nồng độ 12,5; 6,25; 3,13 và 1,56 mg/ml. Kết quả cho thấy chất chiết tía tô, sài đất và cối xay ức chế sự phát triển của Achlya sp. cao nhất ở nồng độ 1,56 mg/ml sau 48 giờ. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) của tía tô, sài đất và cối xay lần lượt là 1,56; 0,39 và 0,39 mg/ml sau 48 giờ. Rau mương và thốt nốt ảnh hưởng đến sự phát triển của Achlya sp. ở nồng độ 1,56 - 6,25 mg/ml. Chất chiết ổi, mơ leo, lá cách và bàng ảnh hưởng đến sự phát triển của Achlya sp. ở nồng độ 12,5 mg/ml.
Mô tả: 16tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31295
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
487.75 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.