Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31297
Title: Ảnh hưởng của inulin và Lactobacillus plantarum lên tăng trưởng và đáp ứng miễn dịch của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) trong điều kiện nuôi ao.
Authors: Bùi, Thị Bích Hằng
Trần, Tuấn Thanh
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc bổ sung Lactobacillus plantarum (107 CFU/g) và 1% inulin vào thức ăn theo chu kỳ 2 tuần/lần lên tăng trưởng và đáp ứng miễn dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) trong điều kiện nuôi ao. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức (NT) bao gồm đối chứng (NT1), bổ sung L. plantarum (NT2) và bổ sung 1% inulin (NT3), mỗi nghiệm thức lăp lại 3 lần. Tiến hành thu mẫu vào tuần thứ 4 và 8 tuần sau khi bổ sung L. plantarum (107 CFU/g) và 1% inulin. Các chỉ tiêu miễn dịch bao gồm mật độ tổng hồng cầu, mật độ tổng bạch cầu, định lượng từng loại bạch cầu và hoạt tính lysozyme được phân tích để đánh giá đáp ứng miễn dịch của cá. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu tăng trưởng, huyết học và hoạt tính lysozyme ở NT2, NT3 đều cao hơn so với đối chứng sau 8 tuần thí nghiệm. Nghiệm thức NT3 cho kết quả tăng trọng, tăng trưởng tuyệt đối cao nhất lần lượt 42,42g và 0,61 g/ngày ở 2 đợt thu mẫu và cũng cho thấy cá có đáp ứng miễn dịch tốt nhất.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31297
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
518.06 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.