Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31298
Title: Biên soạn câu hỏi ôn tập, hệ thống bài tập tự luận chương “nhiễu xạ ánh sáng” học phần quang học sp139 bổ sung nguồn học liệu cho sinh viên ngành sư phạm vật lý
Authors: Nguyễn, Hữu Khanh
Phạm, Ngọc Tuyết
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tóm lược nội dung kiến thức cơ bản chương “Nhiễu xạ ánh sáng” trong học phần quang học SP139. - Hệ thống lại một số vấn đề cơ bản mang tính lí luận về câu hỏi ôn tập và bài tập tự luận trong dạy học vật lí. - Chọn cách phân loại bài tập để biên soạn hệ thống bài tập tự luận chương “Nhiễu xạ ánh sáng”. - Biên soạn câu hỏi ôn tập và bài tập tự luận chương “Nhiễu xạ ánh sáng” và nhận xét về câu hỏi và bài tập đã biên soạn. - Khảo sát ý kiến sinh viên về câu hỏi ôn tập và hệ thống bài tập tự luận đã được biên soạn.
Description: 64 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31298
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.